Дневен център
Дневен център / община Казанлък
В Казанлък беше официално открита сградата на нов Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства. Това е първият подобен дневен център за територията на цяла Югоизточна България.
 
 „Със социалната услуга за хора с деменция, за която Община Казанлък ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане се изпълва списъкът от всички социални услуги в една община, които тя трябва задължително да предостави на своите граждани. Това беше задача максимум, която си поставихме и изпълваме за нашите граждани“, посочи кметът Галина Стоянова.
                                     
Откриването на обновената сграда уважи заместник-изпълнителният директор на Агенцията по социално подпомагане Мая Василева, която припомни, че грижата за възрастните хора е, освен национален приоритет, е важна тема и на местното управление, защото възрастните хора в нашето съвремие се нуждаят все повече от подкрепа и грижи, особено хората с деменция.„Сигурна съм, че има голяма потребност от тази услуга и приветствам Вашата инициатива да кандидатствате“, сподели тя и пожела успех на екипа, който ще работи в новия дневен център.
 
Настоящият център се намира в непосредствена близост до Дом за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“. Обновената сграда е обзаведена и оборудвана за капацитет от 40 места за дневни и почасови грижи и занимания за лица с различни форми на деменция и оказване на помощ на техните семейства.
 
Довършването на сградата се реализира в рамките на проект „Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.Началото на проекта беше поставено на 4 февруари 2019 г, а стойността на договора  е в размер на 586 890,99 лв., от които 33 727,99 лв. е собствения принос на бенефициента.
 
Община Казанлък бе сред основните 29 общини, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите в общността, които бяха определени за конкретни бенефициенти и имаха възможността първи да кандидатстват с проектни предложения, свързани с деинституционализацията на възрастните и хората с увреждания.

Освен създадената материална база, която ще бъде предадена за поддръжка на директора на Дом №2 за пълнолетни лица с деменция „Димитър Папазов“ Лалка Иванова, Община Казанлък е в процес на подготовка на следващия проект, чрез който да заработи самата нова социална услуга.