инвестиции
инвестиции / iStock/Getty Images
972 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Старозагорска област.

Данните са към края на 2019 година и са с 4.6% повече в сравнение с 2018 година, отчитат от ТСБ-Югоизток.
 
С най-голям размер на инвестиции е община Гълъбово - 686.2 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 116.5 млн. евро и община Казанлък - 87.3 млн. евро.
 
През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 983.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 4.7% спрямо предходната година.