/ iStock/Getty Images
Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци от домакинствата ще бъде на 21 януари в два района - "Нови Искър" и "Кремиковци", съобщават от Столичната община.

От 8:30 до 11:30 ч. пунктът ще бъде разположен пред районната администрация на гр. Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" 31 и от 12:30 до 15:30 ч. - в кв. "Челопечене" на ул. "Ангел Маджаров" (на площада срещу кметството) в район "Кремиковци".

Безвъзмездно ще се приемат живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни); лакове и бояджийски материали; домакински препарати и химикали; мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

0700 11 750 е универсалният телефонен номер за запитвания и заявки.

Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страниците на "БалБок", Столична община и Столичен инспекторат в раздел "графици", както и на страницата на "БалБок" във Фейсбук.
БТА