/ Президентство на Р България
Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди програмите за заетост на областите Варна, Ловеч и Смолян
Заповедите за утвърждаване на трите регионални програми за заетост в областите Варна, Ловеч и Смолян, подписа служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Близо 300 нови работни места в над 130 населени места ще бъдат разкрити чрез изпълнението им, а това ще даде възможност за работа на безработни младежи до 29 години, безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни, хора с увреждания, безработни с ниска квалификация.

Те ще бъдат наемани от общините за извършване на дейности, свързани с поддържане и почистване на пътища, улици, осигуряване на поддръжка на сграден фонд и дребни ремонтни дейности, опазване и поддържане на околната среда и др.

108 са работните места, на които ще бъдат устроени безработни, регистрирани в бюрата по труда във Варненска област. В Ловеч те са 96, а в Смолян - 90.

Срокът за реализация на програмата във Варна е от 25 май до 30 ноември, а в Ловеч и Смолян - от 1 юни до 30 ноември.

Финансирането на регионалните програми за заетост е със средства от Националния план за действие по заетостта на Министерството на труда и социалната политика. По тях общините осигуряват заетост за шест месеца на пълен работен ден, като получават средства за изплащане на трудовото им възнаграждение и дължимите за сметка на работодателя осигуровки.

Общините осигуряват материали за работа, работно облекло, предпазни средства в условията на пандемичната обстановка.

Над 2800 безработни се предвижда да започнат работа в 28-те области в страната по регионалните програми през тази година.
БТА