/ iStock/Getty Images
До 30 ноември фирмите могат да поискат да плащат такса "смет" за 2022 г. според количеството смет, съобщават от Столичната община.
31 октомври е срокът за плащане на втората вноска на данък "недвижими имоти" и данък "МПС". След тази дата върху дължимите суми се начисляват законните лихви.

Осъдиха собственик на фирма в Пазарджик, укрил данъци за близо 2.5 милиона лева

Последната вноска на такса "битови отпадъци" трябва да се плати до края на ноември. И в този случай след изтичане на срока ще се начисляват лихви.
Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през електронния портал на Столична община. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет - https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Местните данъци и такси могат да се плащат и на каса в някой от районните отдели "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът. Други опции за издължаване са по банков път или чрез финансови посредници.

От 1 октомври тече двумесечният срок, в който фирми и юридически лица могат да подават заявления и декларации за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2022 г. според генерираното количество отпадъци.

Община Пловдив намалява данъка за таксиметров превоз на пътници

До момента в Дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община са подадени едва 1000 документа. Крайната дата, до която се приемат декларации и заявления, е 30 ноември. През миналата година от тази възможност са се възползвали общо 7500 компании.

Освен на място в дирекцията, документи могат да бъдат изпращани и чрез лицензираните пощенски оператори, на адрес гр. София, ул."Оборище" 44 - Дирекция "Икономика документа за определяне на такса смет според количеството и търговска дейност".
 
БТА