Възстановяват и благоустрояват Туида

Възстановяват и благоустрояват Туида
Възстановяват и благоустрояват Туида / Дарик - Сливен архив

Възстановителни, укрепителни, строителни, озеленителни и благоустройствени дейности ще бъдат извършени на крепостта Туида след като бе одобрен проект на община Сливен. В дейностите са включени и мероприятия по популяризиране и развитие на туристическата анимация на територията на историческата крепост като цялостен, атрактивен туристически продукт.

Общият бюджет на проекта е 6 039 252,20 лв., от които 135 798,86 лв. осигурява общината. Обектът се намира в югоизточната част на Природен парк „Сините камъни" и обхваща 42 дка площ. Според техническия проект се оформят три зони на интервенция. В първата зона се оформя главен подход към атракциите посредством улици, паркинги и кътове за почивка. Втората зона е буферна и служи като преход от съвременната градска среда към античната част на обекта. Главно при входа ще има кътове за рекреация, лапидариум, тревни площи, зони за прегрупиране на туристически маси. Третата зона обхваща всички археологически обекти в рамките зад крепостните стени и тях самите включително.

Предвижда се и техническо оборудване за оформяне на официалните туристически маршрути със средства за визуална комуникация, озвучителна система, художествено и техническо осветление и др., както и художествено представяне, експониране и други постановки в обхвата на туристическата обиколка. Предвидено е създаването на интернет сайт на български и английски език, поставянето на пътно-указателни табели; информационни табла и пана. Ще бъде изготвен и филм с надписи на пет езика и CD. Видеофилмът ще се издаде в тираж от 500 броя.