Проучват необходимостта от професионално обучение
Проучват необходимостта от професионално обучение / netinfo

Пилотно тестване на система за проучване на потребностите от професионално обучение ще бъде направено в осем подбрани области на страната, сред които и Сливен. Началото на пилотното проучване ще бъде оповестено днес.

Проект “Професионална квалификация” се финансира от програма ФАР на Европейския съюз. Изпълнителна агенция по проекта е Министерството на труда и социалната политика . Разработването на система за анализ на потребностите от професионално образование и обучение и стратегия за обучение на възрастни, е възложено на консултантски консорциум. В кнего участват "ГОПА Консултантс" - Германия, Балканският институт по труда и социалната политика, Алфа Рисърч и Институтът за международно сътрудничество към Асоциацията на германските народни университети .

В изпълнението на проекта участват още Министерството на образованието и науката, Агенцията по заетостта и Националната агенция за професионално образование и обучение. Проектът се състои от два основни компонента. Първият компонент е насочен към разработването на методика за анализ на потребностите от професионално обучение. Вторият компонент е свързан с разработването на стратегия и методика за професионално обучение на възрастни.