Проект на стойност 1 милион лева се разработва в Стралджа
Проект на стойност 1 милион лева се разработва в Стралджа / netinfo

Проект на стойност 1 милион лева подготви община Стралджа. Темата е “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”.

Мярката на проекта е от оперативната програма „Регионално лазвитие”. По прогама ФАР е представен и проекта “Подобряване състоянието, интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите”.

Предвиден е ремонт за около 800 хил.лв. “Изграждане и доизграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на необходима и техническа инфраструктура в населени места с концентрирано ромско население”, както и още 400 хил.лв. по компонент “Изграждане и доизграждане, реконструкция и ремонт на сгради на училища, предоставящи интеграционно образование на ученици”.

Предвижда се средствата да бъдат изразходени за изграждане слънчеви батерии на СОУ”П.Яворов” и ремонт на физкултурен салон при ОУ”Кирил и Методий”.