Препоръки за желаещите да работят в Швеция
Препоръки за желаещите да работят в Швеция / netinfo

Във връзка с предстоящия селскостопански сезон нараства броят на фирмите, които наемат хора на работа с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна работа.

От своя страна нелоялни чужди работодатели заобиколят регулаторните механизми в собствените си страни, които защитават работниците и успяват да ги убедят да приемат нерегламентирана заетост. Подобна ситуация бе създадена през 2013 г. с добива на боровинки в Швеция, когато стотици български граждани се оказаха без препитание и средства да се завърнат в България.

За предотвратяване възникването на ситуация, в която български граждани се окажат без препитание и средства да се завърнат в България, Агенцията по заетостта стартира информационна кампания за избягване на рисковете при сезонна работа в Швеция. Всички българи, които плануват да работят сезонно в Швеция трябва да бъдат предварително информирани, че в Кралство Швеция съществуват изисквания всеки работник да притежава здравна застраховка, да разполага със средства за издръжка, както и за завръщане в България, в случай на изпадане в трудна ситуация.

Преди заминаване следва да се запознаят и със съществуващото национално законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на чужди граждани, за да не станат жертва на трудова експлоатация. Агенцията по заетостта препоръчва, в интерес на своята сигурност всеки сезонен работник преди заминаване да проучи агенцията посредник, която му предлага сезонна работа. Списък на агенциите, лицензирани за трудово посредничество е публикуван на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта:

http://www.az.government.bg/intermediaries/

Необходимо е да подпише трудов договор, изготвен както на официалния език на страната на работодателя, така и на български език, като предварително да се запознае с условията по него, под никакъв предлог да не предава документите си за самоличност на трети лица, да се погрижи да вземе със себе си адрес и телефон на българското посолство в страната и ако попадне в рискова ситуация, незабавно да се свърже с посолството и с местната полиция, за да му бъде оказана помощ.

По предварителна информация на шведските власти цените на боровинките ще са по-ниски от миналата година. Изкупуването на плодовете ще започне не по-рано от 25 юли, като според изискванията в Швеция прекупвачите на горски плодове изкупуват плодове единствено от лицензирани за целта фирми.

Трудовите посредници в бюрата по труда ще предоставят информацията на търсещите работа лица с цел избягване на рисковете при сезонна заетост в Швеция.