Предприемачи поставиха табели в „Сините камъни”
Предприемачи поставиха табели в „Сините камъни” / netinfo

Представители на „Предприемачи ГЕРБ" от Сливен поставиха указателни и информационни табели в природен парк "Сините камъни". Три от тях посочват посоката на две от туристическите пътеки, а останалите три информират, кои са телефоните за връзка при инцидент в планината.

Табелите са поставени на места, които могат да заблудят туристите и те да се изгубят. Едно от тях е участък, който свързва Хайдушка пътека и пътеката към Халката. Там са поставени три знака, които посочват правилната посока за двата планински маршрута.

В началото на Хайдушка пътека и в началото на пътеката за Халката са поставени надписи с телефони на планинската спасителна служба и единния европейски за спешни и аварийни обаждания 112.