Предизборни агитационни материали – само на позволените места

Предизборни агитационни материали – само на позволените места
Предизборни агитационни материали – само на позволените места / Sofia Photo Agency, архив

 

Забранява се поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наематели или концесионери, на автобусни спирки и електрически стълбове, както и в превозните средства на общинския транспорт.

Разлепване на агитационните материали на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 12 май ще става на специално поставените от общинската администрация 9 табла на бул. „Цар Освободител”, се казва в заповедта на кмета на община Сливен.

Разпределението на таблата между кандидатите трябва да става съгласно схемата от изтегления на 10 април жребий.

Кметовете на кметства и кметските наместници (или изпълняващите длъжността) в общината трябва да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на населените места.

За поставянето на агитационни материали на сгради, витрини и др., които не са общинска собственост, е необходимо писменото съгласие на собственика на имота.

По силата на тази заповед партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до три дни след изборния ден са задължени да премахнат поставените от тях материали.

Със заповедта на кмета са запознати ръководствата на политическите партии и коалиции и кандидатите за народни представители, кметовете на населени места и кметските наместници от община Сливен.

При неизпълнението заповедта нарушителите ще се санкционират за всяко нарушение поотделно по реда на чл.298, ал. от Изборния кодекс.