Обсъждат промените в Закона за устройство на територията

Обсъждат промените в Закона за устройство на територията
Обсъждат промените в Закона за устройство на територията / netinfo

Работна среща за обсъждане на последните промени в Закона за устройство на територията и практически проблеми, свързани с прилагането на закона ще се проведе днес по инициатива на ръководството на община „Тунджа”. Покана за участие в срещата е отправена към кметовете на общините Ямбол, Елхово, Стралджа, Болярово и Тополовград, както и към началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” при Регионална дирекция „НСК” – Югоизточен район, председателя на Административен съд – Ямбол, Службата по вписвания към Ямболски районен съд, Областната камара на архитектите, Дружеството на архитектите – Ямбол, надзорни фирми в Ямболска област. Лектор ще бъде Савин Ковачев – юрист и специалист по проблемите на териториалното устройство.

Срещата е продължение на инициативата на Административен съд – Ямбол от края на 2012 година за ефективно взаимодействие при прилагане на нормативните актове.