/ областна администрация Сливен
Информацията за услугите, които Областната администрация в Сливен предоставя, вече е качена на електронно табло. То е монтирано във фоайето на сградата, до заседателната зала "Георги Данчев". 
 

услуги
областна администрация Сливен


Целта е да се улесни осведомяването на заинтересованите лица за 36-те вида административни услуги, 13 от които са свързани с държавната собственост, а 18 - с регионалното развитие и териториалното устройство.

Областният управител свика работна среща за обхвата на децата в образованието (СНИМКИ)

Чрез електронното табло в бъдеще ще се предоставя и друга информация, отнасяща се до дейността на администрацията.

областна администрация Сливен