/ Областна администрация-Сливен
Новият представител на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита бе на първо работно посещение в Сливен заедно с екипа си. На 2 август, тя се срещна с областния управител Чавдар Божурски.
Д-р Муита съобщи, че организацията работи с много силен екип у нас.

Обявен е прием на проекти по ОП "Добро управление"

А в Сливен са реализирани успешни дейности, които са станали модел за страната.
Визитата й е с цел да се запознае на място с тези дейности, за да се повиши качеството на услугите така, че те да станат устойчиви.
 

Новият представител на УНИЦЕФ за България се срещна с Областния управител
Областна администрация-Сливен


Като пример за добри практики бяха посочени Центърът за майчино и детско здраве, проектът „Заедно от детската градина“, сътрудничеството с адвокатската колегия за осигуряване на достъп на децата до правосъдие, разкриването на Синя стая за щадящо изслушване и работата с подрастващи, които са в конфликт със закона.

БАВ представи проект за насърчаване на заетостта във водния сектор (СНИМКИ)

Д-р Муита заяви, че вече е разговаряла с председателя на адвокатската колегия Тодор Костов. Направила е и посещение в кв.“Надежда“ в Сливен. Тя даде много добра оценка за работата в квартала на медицинските сестри от Центъра за майчино и детско здраве.
 

Новият представител на УНИЦЕФ за България се срещна с Областния управител
Областна администрация-Сливен


Услугите обхващат близо 3000 семейства /3 500 деца/ годишно. Представителката на УНИЦЕФ за България изрази увереност, че в бъдеще сестрите ще получават по-голяма подкрепа от останалите участници в системата.
 

Новият представител на УНИЦЕФ за България се срещна с Областния управител
Областна администрация-Сливен


Сред основните аспекти в сътрудничеството на областно ниво е да се повишава информираността на населението за услугите, които се предлагат за децата и семействата. От своя страна областният управител изказа благодарност за партньорството.

Той заяви, че основен приоритет за администрацията е обхващането на децата в образованието. Чавдар Божурски се обърна с молба към д-р Муита и екипа й за съдействие и споделяне на опит в тази сфера.

По време на разговора бе отправено предложение Oбластният управител да е домакин на национална дискусия, свързана с петгодишната дейност на УНИЦЕФ по проблемите на децата в конфликт със закона.
 

Новият представител на УНИЦЕФ за България се срещна с Областния управител
Областна администрация-Сливен


В срещата участваха още зам.областният управител Димитринка Петкова и гл.експерт в дирекция „Специализирана администрация“ Женя Андонова. Д-р Джейн Муита е у нас от шест седмици. Тя подчерта, че УНИЦЕФ ще продължи да си сътрудничи и да предоставя техническа помощ в областите, обхванати от новата програма за страната /2018-2022 г./, като постига още по-големи резултати за децата.

В Сливенска област УНИЦЕФ развива дейност след подписването на Меморандум за сътрудничество през 2013 година във връзка със съвместния проект „Подкрепа за деца в конфликт със закона, деца в риск и техните семейства“.