Новата цена на водата в Сливен е съобразена с месечния доход на домакинствата
Новата цена на водата в Сливен е съобразена с месечния доход на домакинствата / netinfo

Новата цена на водата в Сливен е разработена въз онова на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредбата за определяне цената на водата. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е одобрила предложения от дружеството бизнес–план и цените на водоснабдителните и канализационните услуги в Сливен и сливенска област с корекция от 1 стотинка по-малко от предложените от ВиК цени. Това се казва в разпространено до медиите съобщение на управителя на водоснабдителното дружество инж. Никола Терзиев.

Едно от основните изисквания към предложените цени е било те да бъдат социално поносими, в рамките на 4 % от средно месечния доход на лице от домакинство по данни на НСИ, а искането на ВиК - Сливен е било в рамките на 2.5 – 3.00 %, става ясно от съобщението.

С утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране промени, цената на водата в Сливен става от 1,32 лв. на 1,57 лв. на куб. м. Новата цена влезе в сила от 1 март.

Цената на водата в Сливен не е променяна от 5 години.