Лечков: Не крадете, искайте, ще ви дадем !
Лечков: Не крадете, искайте, ще ви дадем ! / netinfo

Отчет за залесяването и засаждането на растителност в Сливен представи пред журналисти днес кметът Йордан Лечков. Според изнесените данни, до днес в есенната кампания за засадени 75 иглолистни и 100 широколистни дървета, 152 вечнозелени храсти, 195 цъфтящи храсти и 2 739 рози. Дърветата и храстите са засадени по „Банско шосе", бул. „Георги Данчев", в района на железопътната гара, на Дамарски мост и по поречието на река Асеновска.

Всички широколистни дървета от вида едроразмерен чинар са засадени по поречието на Асеновска река, а най-много иглолистни дървета и рози - по бул. „Банско шосе". Две от иглолистните дървета от вида „кълбовидна туя" са били откраднати още на следващия ден след засаждането, заради което Лечков апелира, който има нужда от посадъчен материал, да поиска от общината, вместо да краде.