/ Дарик Добрич
9,5% е равнището на безработица в края на месец юли в Сливенска област, като по този показател областта е на 21-то място по ниска безработица след област Кърджали (9,3%) и пред област Шумен (9,6%).
 
7 446 е броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от областта през месец юли тази година. Спрямо предходния месец се отчита намаление от 288 безработни, който е характерен за този месец на годината. Спрямо същия месец на 2017 г регистрираните безработни са също са по-малко с 1 667 души, коментира директорът на Бюро по труда Тихомира Димитрова.
 
Близо 7 000 души  и семейства са поискали помощ за отопление

В регионален мащаб, равнището на безработица е най-ниско в община Нова Загора (5,4%) и Сливен (7,3%), а в Твърдица и Котел то е по-високо.
Заявените работни места през отчетния период са 619. Най-много работни места са обявени в отраслите „Преработваща промишленост”, „Административно и спомагателни дейности”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Държавно управление”, „Образование” и други.

Започналите работа безработни са 651. В субсидираната заетост са включени 171 души, като от тях 153 са наети на работа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и 18 по програчи  и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта, добави още Димитрова.