Извънредна сесия на Общинския съвет
Извънредна сесия на Общинския съвет / Дарик Сливен, архив

 

Във връзка с постъпило искане от 15 общински съветници за свикване на извънредно заседание на Общинския съвет - Сливен и във връзка с върнато от областния управител решение № 351 от 26 юли 2012 година на Общинския съвет, което е оспорено в Административния съд, за днес е свикана извънредна сесия на местния парламент. Заседанието се свиква от изпълняващият длъжността председател на Общински съвет Радостин Русев.

В предварителния дневен ред са включени 6 точки, след които учредяване безвъзмездно право на строеж на Дирекция Природен парк „Сините камъни” – Сливен върху имоти – частна общинска собственост; изменение на бюджета на община Сливен за 2012 год. и предложения за продажба на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в селата Скобелево, Средорек, Чокоба и град Сливен.

Материалите са раздадени на предходното заседание на Общински съвет Сливен и ще бъдат раздадени отново на извънредното заседание на 24 август, пише в съобщението за извънредната сесия, която започва в 9.00 ч.