Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предлага кметският екип
Изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги предлага кметският екип / Дарик Сливен, Архив

Да се увеличат таксите, които плащат културните институти в общината, а да се намалят тези за строителство - това е едно от предложенията на кметския екип, което ще бъде разгледано по комисии, а след това и на сесия на Общински съвет - Сливен на 23 декември.

 „Завишението ще е съвсем слабо. От тези промени в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цените на услуги аз лично не очаквам нещо съществено в попълване на приходната част на общинския бюджет" - каза заместник-кметът по финансите Румен Андонов.

 Започва обсъждането по комисии и на други две предложения, касаещи финансите на общината - изменение на сборния бюджет на общината, който в момента е 79 млн. и 168 хил. лева „Имаме получени приходи по делегираните бюджети, които са намерили отражение по съответните параграфи както в приходната, така и в разходната част. Ще се предложи и изменение на средствата за работна заплата във връзка с промяната на минималната работна заплата" - уточни Андонов.

Предстои промяна и в план-сметката на извънбюджетните фондове.