Избират Инвеститор на годината 2015
Избират Инвеститор на годината 2015 / Дарик Сливен, Архив

За десети път в област Ямбол ще бъдат отличени бизнеса, инвеститори за съществен принос в социално-икономическото развитие на областта през 2015 година.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите и организациите с принос към икономиката в област Ямбол. За отличията могат да бъдат предлагани и да кандидатстват инвеститори, които са направили инвестиции в област Ямбол през 2015 г., в категориите големи предприятия с 250 и повече заети лица, средни предприятия от 50 до 249 наети лица и малки предприятия до 49 наети лица.

Предложения за включване в конкурса могат да правят общини, организации на работодатели, работници и служители, браншови организации, НПО и граждани. За целта се попълва формуляр за участие. Предложенията и попълненият формуляр се изпращат до Областен управител до 20 ноември 2015 г

Наградите „Инвеститор на годината - 2015" ще бъдат обявени и връчени на тържествена церемония.