/ Дарик, архив
Информационен ден организират в Нова Загора Инспекцията по труда Сливен и общината. Поводът е 110 години Инспекция на труда в България.

В рамките на проявата работници и работодатели ще могат да получат полезна и достоверна информация по въпроси, отнасящи се до прилагането на трудовото законодателство и административните услуги, които извършва инспекцията по труда.

Събитието ще се състои днес, четвъртък от 10:30 часа, в сградата на Община Нова Загора.