Говорим по-евтино в Европа
Говорим по-евтино в Европа / Thinkstock/Getty Images

Разговорите зад граница в ЕС са с нова по-ниска цена от днес.

Това става възможно след като Съветът на Европа прие решение за поетапно премахване на допълнителните цени за роуминг в Общността, а първата стъпка е намаляването им.

Така от 30 април таксите за роуминг на дребно без ДДС не могат да надвишават 0,19 евро на минута за гласови повиквания, 0,06 евро за SMS и 0,20 евро за мегабайт мобилен Интернет.

Въвеждането на новите цени става след приетите промени в Закона за електронните съобщения в края на март. Ако мобилните оператори не спазят регламента за таван на цените може да отнесат глоба в от 50 000 лв. до 2 млн. лв.

Освен това с промяната в нормативната уредба се предвиждат санкции и за оператори, които не спазят изискванията за доставчици, блокират, забавят, променят, ограничават, упражняват намеса, влошават качеството или дискриминират специфично съдържание, приложения или услуги достъпни чрез Интернет.

Очаква се от 15 юни 2017 г. таксите за роуминг отпадат изцяло. Българските потребители ще плащат за използването на тези услуги на национални цени, независимо в коя държава от ЕС ги използват.