Две решения на общинските съвети в областта се оспорват пред съда
Две решения на общинските съвети в областта се оспорват пред съда / netinfo

11 решения на общинските съвети от областта е върнал за ново обсъждане или е оспорил пред съда областният управител на Сливен Христина Чолакова за периода 1 юли – 31 октомври 2007 г. Това съобщи на брифинг днес заместник-областният управител Радостин Койчев.

Върнатите и оспорени решения основно се отнасят до управлението и разпореждането с имоти общинска собственост. 287 решения са приели общинските съвети на Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица за периода, показва статистика на областна администрация.

От всички 136 приети от Общински съвет - Сливен решения, пет са върнати за ново обсъждане, като четири от тях са коригирани от самия общински съвет, а едното от последното заседание на общинския съвет не е могло да бъде преразгледано и е оспорено пред съда.

За същия период Общинския съвет - Нова Загора е приел 60 решения, 4 от които са върнати за ново обсъждане и коригирани от самия общински съвет. Няма оспорени пред съда.

В община Котел за периода са приети 53 решения, от които едно е оспорено пред съда, тъй като, поради липса на време, не е било коригирано от общинския съвет.

Приетите от Общински съвет – Твърдица решения за същия период са 38, от които едно е върнато за ново обсъждане, а впоследствие и оспорено в съда, тъй като общинския съвет го е внесъл за ново обсъждане след определения от закона 14-дневен срок.