Днес ще има контролирани взривове в Сливен
Днес ще има контролирани взривове в Сливен / netinfo

Днес ще бъдат извършени взривни работи в силозите за магнезиално производство и сградата на варовото стопанство на завод „Динас", предупредиха от община Сливен.

Взривовете са планирани между 12 и 15 часа. Изпълнението е възложено на фирма „Оксима" ООД град Сливен.

Динас е създадена през 1972 година и тогава разбира се е изключителна държавна собственост. През същата година официално започва да работи кариерата за добив и преработка на кварцит в село Струпец, около град Сливен, която е част от завод "Динас" и е негов основен източник на ресурси. Идеята за изграждането на кариерата и завода възниква през 1962 година когато се извършват геоложките проучвания на терена и държавата решава, че ще има полза от суровината, която е в наличност в района. През 1965 година започва строежа на кариерата, а 1968 е годината, в която започва изграждането на главен корпус за производство на динасови огнеупори (Цех "Динасово производство"). Така в началото на 1972 година започва функционирането на предприятието.

След промените предприятието за производство на динасови огнеупори бе приватизирано. Акционерното дружество не работеше с капацитетните си възможности и изпитваше трудности в намиране на пазари.