Д. Танева: Огромен е интересът към изкупуването на малки частни гори
Д. Танева: Огромен е интересът към изкупуването на малки частни гори / Дарик Сливен, архив

Интересът към изкупуването на малки частни гори е огромен, заяви в сливенското село Гавраилово Десислава Танева, министър на земеделието и храните.

По думите й това е разбираемо, защото малките частни имоти от горските територии са най-проблемни относно опазването им и нерегламентираната сеч. „Затова горите, с най- страшни гледки, които виждаме на гола сеч са обикновено частни гори. Те не носят на стопаните си никакъв доход Собствениците им не могат да ги управляват, няма реален пазар на горската територия", коментира още Танева.

Вече стопаните на малки частни гори подават заявления, а процесът се очаква да приключи месец ноември. След това ще бъде изготвена оценка, дали механизма, който е приет е работещ, допълни земеделският министър.

Танева припомни, че ресурсът, отделен от горските стопанства за тази дейност е около 700 000 лева. С предимство ще бъдат най- малките имоти и имотите, съседни на държавните.

По думите на министър Танева държавата е въвела този инструмент единствено и основно с цел по-добро опазване на гората и комасация на горските имоти.