12,5 млн. лв. скрили застрахователни агенти
12,5 млн. лв. скрили застрахователни агенти / netinfo

11 954 застрахователни агенти, работещи на комисионна към 39 застрахователни компании, са укрили 12,5 млн. лв. доход за миналата година, съобщи пресаташето на НАП Ямбол Ваня Велева

Всички те са получавали комисионни или доходи по граждански договори със застрахователи на българския пазар. Нито един от тези агенти обаче не е подал данъчна декларация и не е платил дължимите данъци. 20 от агентите, които са скрили най-високи суми, ще бъдат уведомени за това по телефона от кол центъра на НАП.

Инспекторите на НАП са проверили документите на 39 застрахователни компании, в които са намерени доказателства за платените суми на общо 65 967 агенти. След проверка на НАП станало ясно, че други 1340 от застрахователните агенти са подали декларации, но не са попълнили необходимите приложения. Общата сума, които те са получили според справките от застрахователните дружества възлиза на 3,2 млн. лв.

Застрахователните агенти могат да избегнат тежки санкции, ако до края на 2009 г. подадат данъчни декларации и обявят всички укрити от тях доходи за последните 5 години. Преди две седмици изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов обеща, че на доброволно деклариралите доходите си, ще бъдат наложени минимални санкции от 10, 20 лв., но ще трябва да платят данъците си заедно с лихвите. Ако до края на годината агентите не обявят доходите си, още в началото на следващата година ще им бъдат наложени максималните санкции - 500 лв. за първата неподадена декларация и по 1000 за всяка следваща. Редом със санкциите, неплатените в срок в данъци ще бъдат събрани по принудителен ред.