Започват ремонти и благоустрояване по селата в Търговищко
Започват ремонти и благоустрояване по селата в Търговищко / Борислав Курдов, архив

Масови ремонти и благоустрояване започва в селата на община Търговище. От общинския бюджет за тези дейности бяха отпуснати малко над 40 000 лева.
Кметовете и кметските наместници направиха необходимите заявки, които бяха одобрени от общинското ръководство. Ще се ремонтират чешми, тротоари, инфраструктура в селските паркове. Планирани са ремонтни дейности по сгради на кметства, пенсионерски и селски клубове.
В село Маково ще бъде направен ремонт на чакалнята за пътуващите ученици, която ще бъде оборудвана и с новозакупена печка. От Пресяк са поискани средства за ремонти на отводнителен канал по главната улица и на селски мост. В Пробуда планират кърпежи на асфалта на главната улица и изграждане на детска площадка. Кметът на Алваново пък е поискал средства за ремонт на чешма и дренаж на подпочвени води в центъра на селото. От кв. Въбел са направили заявка за средства за купуване на видеонаблюдение за детска площадка.
В няколко села, по настояване на жителите им, през летния сезон ще се извършва почистване на гробищни паркове.
Средства ще бъдат отпуснати на 48 от населените места, чиито дейности за благоустрояване са одобрени и съгласувани с общинското ръководство. От 3 села все още не са поискали финансово подпомагане. В почти половината от селищата в общината са закупени инструменти за ангажираните по Програмата за временна трудова заетост, които работят по облагородяване на средата. Похарчени са близо 2000 лв. Толкова е и сумата, отпусната за осигуряване на консумативи за храсторези и косачки.
Кметовете на 19 села са планирали и средства за заплащане нарязването на дърва за огрев, които ще се доставят през есента за отопление на канцелариите.
Утвърдените разходи в годишния бюджет на Община Търговище за текущи ремонти и благоустрояване в населените места, които не са свързани с придобиване на дълготрайни активи и капиталови разходи, са в размер на 50 000 лв.