Започва строителството на Лот 2 от интегрирания воден цикъл на Шумен
Започва строителството на Лот 2 от интегрирания воден цикъл на Шумен / netinfo
Започва строителството на Лот 2 от интегрирания воден цикъл на Шумен
76866
Започва строителството на Лот 2 от интегрирания воден цикъл на Шумен
  • Започва строителството на Лот 2 от интегрирания воден цикъл на Шумен

Първа копка на Лот 2 „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен-етап-2" в рамките на проект „Интегриран воден цикъл на град Шумен - II етап" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." беше направена днес. Договорът е на стойност 31 315 456 лева, а срокът за изпълнение е до края на месец юли на 2015 година.

На церемонията присъстваха кметът на Шумен Красимир Костов, зам.-областният управител Селиме Кърджалиева, зам.-кметовете инж. Иван Йонков и инж. Митко Киров, директорът на РИОСВ-Шумен Теофан Димитров, управителят на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов, инж. Георги Станилов - ръководител на изпълнителя Обединение„Аквабилд - Шумен" и Валентин Пенев, представител на консултанта „Дейта груп-Инвестиционно проектиране".

Започва строителството на Лот 2 от интегрирания воден цикъл на Шумен
netinfo

„С този проект ще се реши проблемът с голямата транспортна артерия „Дедеагач", а целият проект за водния цикъл на Шумен ще позволи отпадните води на града да бъдат отработени от пречиствателната станция. Той ще модернизира изцяло и канализационната и водопроводната мрежа на Шумен", каза градоначалникът Красимир Костов.

Започва строителството на Лот 2 от интегрирания воден цикъл на Шумен
netinfo

Инж. Георги Станилов отбеляза, че обектът е труден, а срокът за изпълнение - кратък, но увери, че ще се справят навреме с изпълнението му. „Нямаме нито един провален обект досега - нито за качество, нито за неизпълнен срок. Лошото време също не ни плаши", коментира Станилов. От името на консултанта Валентин Пенев пък обеща да вложат всичките си знания и опит в реализирането му.

Проектът „Интегриран воден цикъл на град Шумен - II етап" условно е разделен на 9 ЛОТ-а на обща стойност 75 712 867 лева и включва рехабилитация на ВиК мрежата на града, изграждане на Канализационна помпена станция в кв. Дивдядово и изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води за град Шумен.