СИДП
СИДП / СИДП

54 декара с топола ще бъдат залесени през следващата седмица в ДЛС-Паламара. В момента в стопанството се извършва почвоподготовка на терена, на който скоро ще се появи нова гора. Лесовъдите се надяват на обилни есенни валежи през следващите дни и снежна зима, за може насаждението да се прихване и трудът на хората от ДЛС-Паламара да бъде възнаграден.
 

СИДП
СИДП

Преди няколко дни в стопанството беше извършено попълване на 15 декара двегодишна горска култура, която заради високите температури през това лято и продължителното засушаване не се беше прихванала добре. Изсъхналите фиданки бяха заменени с 80 килограма жълъд от червен дъб.
 

СИДП
СИДП

Общо за годината в ДЛС-Паламара ще бъдат залесени 99 дка нови гори и ще бъдат попълнени 46 дка горски култури.