В Търговище засилват проверките за непочистен сняг и висулки
В Търговище засилват проверките за непочистен сняг и висулки / netinfo
Контрольорите на Община Търговище започват усилено да проверяват доколко гражданите и ръководителите на учреждения и търговски обекти спазват изискванията на Наредбата за опазване на обществения ред, в частта й, отнасяща се до почистването пред входовете при снеговалеж и заледяване. Наредбата се отнася още за прилежащите тротоари и работни площадки в района на жилищните и обществени сгради, както и за своевременно премахване на ледените висулки от покривите.

Целта е осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение. Според Наредбата отговорност за това носят собствениците на имоти, всички административни ръководители, управителите на търговски дружества и на етажна собственост. Глобите са от 20 до 100 лв. за физически и от 100 до 500 лв. за юридически лица.

От Община Търговище напомнят още, че при почистване на сняг и висулки се забранява натрупването им върху тротоарите, без да се осигури достатъчно място за движение на пешеходците, както и на автобусните спирки. Забранява се складирането на сняг, обработен със сол непосредствено около стволовете на дърветата.