Свободно пасящите прасета - в кланица
Свободно пасящите прасета - в кланица / netinfo
Да бъдат взети спешни мерки за санитарно клане на свободно пасящите прасета от източнобалканската порода в Шуменско. Това реши на заседание днес Областната епизоотична комисия. Мерките трябва да бъдат предприети от кметовете на Шумен и селата Салманово и Друмево, съвместно с полицията и представители на РВМС. В землищата на двете села пасат свободно поне 150 прасета, стана ясно още по време на комисията. Животните са без ушни марки и необходимата регистрацията. Собствениците на прасетата няколко пъти са били глобявани, но нерегламентираната паша продължава.

Членовете на Областната епизоотична комисия решиха още да се засили контрола върху транспортирането на живи животни, като органите на реда трябва задължително да спират МПС, превозващи животни и да проверяват за ветеринарно свидетелство на товара, документ на хуманитарно отношение и наличие на ушна марка.

Решено бе още да се извършат регулярни проверки на складовете и аптеките, търгуващи с ветеринарни препарати.