Стартира учебна година в Обединения детски комплекс
Стартира учебна година в Обединения детски комплекс / снимка: Юлия Христова

Обединеният детски комплекс в Шумен ще открие тържествено новата 2009/2010 учебна година в сградата на ул. П. Волов" №6 от 10.00 ч. днес. И през тази учебна година комплексът ще предложи клубни форми, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата и родителите. Те са отворени и достъпни за всички шуменски деца. В тях опитни педагози работят по авторски програми за неформално образование във всяка възрастова група. ОДК е организатор на масови и публични изяви през цялата година. В тях учениците имат възможност за личностна изява в състезания, конкурси, фестивали, изложби в различните области на познанието. Възпитаниците на комплекса са носители на престижни международни, национални и общински награди и отличия.

Над 1000 ученици от всички възрастови групи, обхванати в 85 постоянни групи, ще се обучават в Детския комплекс в условията на свободен избор, съобразно интересите и заложбите си. Обединеният детски комплекс се помещава в сгради на ул. "Панайот Волов" №6 и на ул. "Стара планина №2.

Ръководството и педагозите му канят всички талантливи и любознателни деца от Шумен на откриването на учебната година.