СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен триумфира в национален конкурс против насилието

СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен триумфира в национален конкурс против насилието
СОУ „Сава Доброплодни” - Шумен триумфира в национален конкурс против насилието / netinfo

СОУ „Сава Доброплодни" в Шумен се нареди сред 12-те финалисти и беше удостоено с грамота за високи постижения в националния конкурс на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии", МОН и Националната мрежа за децата „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола" .

"Комисията за оценка на училищната среда оцени високо работата на учителския колектив и на педагогическите съветници за постигане на равнопоставеност, включително по пол, в училище, в което учат деца от различни култури. Оригинален и добър е подходът за постигане на толерантна и ненасилствена среда чрез дейности, изнесени извън училище по време на различни участия в творчески изяви в Шумен и страната, екскурзии, изпълнение на проекти и други, които освен да създават усещане за общност у децата, представляват и насърчителна мярка по отношение на равнопоставеността и намаляването на насилието - нещо, което често липсва на други места. Забележителни са усилията ви за привличане на родителите към училищния живот. Представените училищни документи и особено Стратегията за развитие на училището за 2012-2015 година утвърждават равнопоставеността, недискриминацията и различията като ценност и предвиждат редица мерки, създаващи солидна основа за училищна среда без насилие и стереотипи, определени от пола. Работата на училищните клубове като „Толерантност" и „Позитивни стъпки" е впечатляваща и се надяваме през следващите години да продължи, за да се разшири и да успее да обхване още повече ученици", заяви Живка Маринова, изпълнителен директор на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии"