усмивки работа офис
усмивки работа офис / / iStock/Getty Images

Националната пациентска организация (НПО) и Българската стопанска камара (БСК) започват съвместна инициатива за подкрепа на безработни с намалена работоспособност и техни близки.

400 пациенти с ТЕЛК или близки на лица с намалена работоспособност от пет града в страната до края на октомври трябва да получат безплатна помощ от социални работници за това по-лесно да си намерят работа, съобщават от БСК. Инициативата се реализира и в Бургас, Враца, Пловдив, Хасково и Шумен.

По двама социални работници във всеки от петте града ще предоставят безплатна помощ на лица с ТЕЛК или близки на пациенти с намалена работоспособност при търсенето на работа. Социалните работници ще помагат с информация относно свободните работни места в региона, както и с информация за това как безработните да променят квалификацията си или да продължат образованието си. Специалистите на Националната пациентска организация ще помагат още с помощ при подготовката на автобиография и мотивационно писмо, както и с подготовката за интервю за работа. На социалните работници може да се разчита и за придружаване до Бюрото по труда и местната социална служба за търсенето на повече възможности за намирането на работа.

Благодарение на партньорството си с Българската стопанска камара, НПО ще предоставя на безработните лица с ТЕЛК или близки на пациенти с намалена работоспособност безплатни електронни обучения за търговски, продажбени, и презентационни умения, работа с компютър и др. Социалните работници ще помагат и в попълването на различни документи, така че да се намали зависимостта на пациентите с хронични заболявания от администрацията.

Освен пряката работа с безработни с ТЕЛК или близки на лица с намалена работоспособност, Националната пациентска организация и Българската стопанска камара разработват и информационна система, която помага с информация на работодатели, както и с информационна кампания за правото на хората с увреждания да се върнат на пазара на труда.