Подписаха договора за изпълнение на Лот 2 по проект „Воден цикъл на Шумен-етап 2”
Подписаха договора за изпълнение на Лот 2 по проект „Воден цикъл на Шумен-етап 2” / netinfo

Днес Община Шумен подписа договора с изпълнителя на Лот 2 по проекта „Воден цикъл на Шумен - етап ІІ" консорциум „Аквабилд Шумен".

„Радвам се, че днес подписваме договора за втория, основен строителен лот на водния цикъл на Шумен - рехабилитация и разширение на канализационната и съпътстващата водопроводна мрежа, за повече от 31 млн. лв. Това е може би най-важният сектор, от трите лота. Консорциумът - изпълнител е с утвърдени позиции. Пожелавам на екипа успех, да свърши работата в срок и качествено", каза кметът на Шумен Красимир Костов след подписването на договора.

Георги Станилов, от своя страна, заяви oт името на консорциума: „В екипа на консорциума са фирми, които са доказани в България, досега нямаме провален обект и този няма да бъде първият, така че ще се стремим да го предадем с отлично качество, без забележки и в срок. Надявам се, че с общите усилия на кмета Красимир Костов, надзорната фирма и всички останали като екип ще свършим перфектно работата".

В консорциума „Аква билд Шумен", представляван от „Станилов" ЕООД, влизат „Станилов" ЕООД, „Райкомерс конструкшън" ЕАД, „Джи пи груп" ООД , „Агуа резидиос и медио амбиенте" - Барселона, Испания и „Интегрирани водни проекти" ООД.

Лот 2 обхваща терените на 51 участъка от канализационната мрежа в района на град Шумен (включително 2 броя тласкатели от Канална помпена станция 1 и Канална помпена станция 2, 5 броя дъждопреливници с дъждоотливни канали и др.) с обща дължина 31 966 м,
Проектът „Интегриран воден цикъл на гр. Шумен - етап 2" е с обща прогнозна стойност 75 712 867 лв. От тях 24 млн. лв. Са за Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, 32 млн. лв. за ВиК-мрежата, 3 млн. лв. за канална помпена станция /КПС/ Дивдядово, а 3,5 млн. лв. - за надзор.
Краният срок за предаване на обекта е 19 юни 2015 година. Проектът се финансира по ОПОС.