Общинската здравна политика може да бъде приета през ноември
Общинската здравна политика може да бъде приета през ноември / netinfo
Няма съществени пречки проекта за Общинска здравна политика /ОЗП/ за периода 2009-2011 г. да бъде представен пред Общинския съвет и да бъде приет на сесията през ноември. Това стана ясно по време на днешното обсъждане на документа, на което присъстваха ръководители на лечебни заведения, синдикати, представители на РИОКОЗ, РЦЗ, детски ясли и др.

Като приоритети ОЗП предвижда:

1.Подобряване на здравното състояние на населението, чрез провеждане на активна политика за подкрепа и осъществяване на дейности по профилактика на болестите и превенция на риска.

2.Подобряване общинската система на здравеопазване на населението, чрез осигуряване на условия за равни възможности за достъпни и качествени здравни услуги.

3.Подобряване на условията за опазване на общественото здраве, чрез подкрепяща градска среда и условия за промоция на здраве.

Като недостатъци бяха посочени опазването на общественото здраве, намаляване и загуба на медицински персонал, изоставане в технологично отношение и недостатъчната конкурентоспособност.

Д-р Милен Чолаков - председател на асоциацията на семейните лекари в Шумен, каза че е необходимо да се осигурят общински жилища за нуждата на млади медицински специалисти.

Едно от основните искания беше да се възстановят селските здравни кабинети,  отправиха се искания да отпадне общинският наем за тези кабинети, за да се стимулират финансово лекарите.

ОЗП е съобразена и с Националната здравна стратегия, стана ясно още по време на срещата.