Община Шумен няма да продава двата паркинга на х-л Шумен
Община Шумен няма да продава двата паркинга на х-л Шумен / netinfo
План за работа на община Шумен при приватизацията на общински търговски дружества и обекти за тази година бе приет от общинския съвет в Шумен. В него са включени общински обекти, които ще бъдат приватизирани, както и пакет акции, които общината притежава в две дружества. Прогнозния обем на приходите от приватизация на общинска собственост през тази година е в размер на 500 000 лв.

От икономическата комисия към местния парламент бе отправен въпрос към администрацията, защо в плана не са включени открития и закрит паркинг на хотел Шумен. Кметът Красимир Костов заяви, че те не са в програмата, защото общината няма немерение да ги продава.