Иван Капралов иска отмяна на таксата за предучилищните групи в градините, била незаконна
Иван Капралов иска отмяна на таксата за предучилищните групи в градините, била незаконна / netinfo
Иван Капралов иска отмяна на таксата за предучилищните групи в градините, била незаконна
57712
Иван Капралов иска отмяна на таксата за предучилищните групи в градините, била незаконна
  • Иван Капралов иска отмяна на таксата за предучилищните групи в градините, била незаконна

Въведената такса за ползване на целодневна подготвителна група за деца на 5 и 6 години в детските заведения на общината е незаконосъобразна и не би трябвало да се събира. Това е становище на общественият посредник на Шумен Иван Капралов. Поради тази причина, в писмо той препоръчва на председателя на общинския съвет да инициира изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и да поиска отмяна на частта, в която е записано, че за ползване на подготвителна група месечната такса, която родителите на децата заплащат е в размер на 15 лева. Изменението в Наредбата беше прието през юни тази година.

Проверка на законосъобразността на въведената такса омбудсманът инициирал от две жалби на граждани и множество сигнали. Общественият посредник е поискал от общинска администрация да посочат мотивите и нормативните основания за въвеждането й. „От отговорът става ясно, че мотивите са свързани с недостиг на дофинансиране на детските градини в областта хранене. Нормативното основание за въвеждането на таксата, което посочва администрацията е текст в Закона на народната просвета, според, който има изискване при целодневна форма на обучение да се осигурява столово хранене в съответствие с изискванията", обясни общественият посредник.  Единният годишен разходен стандарт, осигуряван от държавния бюджет за всяко дете, е 1652 лв., а по разчети на общината издръжката на дете излизала 2605 лв. Парите стигали за 112 присъствени дни, а учебната годината има 174 дни.

По думите на Капралов обаче текстът в общинската наредба, касаещ заплащането на такса противоречи на Закона за народната просвета. Той обясни, че в чл. 20 ал. 2 законодателят казва, че предучилищната подготовка се осъществява в подготвителни групи в детските градини или училищата, като родителите не заплащат такса за обучение. Ал. 3 пък детайлизира какво представлява предучилищната подготовка - подходяща среда, столово хранене, транспорт и т.н. „В чл. 30 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета също е записано, че родителите и настойниците не заплащат такса за подготовката на децата за училище 1 година преди постъпването им в първи клас", каза още Капралов.

Становище по въпроса, Капралов е поискал и от Регионалния инспекторат по образование. В писмо от там обясняват, че има колизия между общинската наредба и закона и в този случай трябва да се спазва разпоредбата на закона.

„Когато централната и местната власт въвеждат задължения, като това за предучилищното обучение, е редно да осигурят и необходимите условия. Не е редно финансовия недостиг от едно ново задължение да се покрива от гражданите", коментира днес Общественият посредник Иван Капралов.

„Проявявам разбиране, че общината иска да отговори на всички наредби за здравословно хранене, мога да разбера, че държавата вероятно трябва да увеличи стандарта за издръжка, но не мога да се съглася, че накрая гражданина трябва да понесе и попълва недостигът на финансови средства", каза Капралов. Той добави, че според него таксата от 15 лв. не решава този недостиг.