/ iStock/Getty Images
9 са отворените оферти в обществената поръчка за изработването на технически проект за основен ремонт на моста над Крива река в района на село Лиси връх на третокласния път III-7003 Пристое-Каолиново-Царев брод в област Шумен, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Те са на:

- „ВИА-ПЛАН“ ЕООД
- „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
- „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД
- „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД
- „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД
- „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД
- Обединение „Ий Кей Джей - Виа - Ей Джей” ДЗЗД
- „ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ“ ООД
- „ФРИБУЛ“ ООД


Съоръжението е с дължина 11 м и е в близост до кръстовището за с. Лиси връх. Третокласният път III-7003 Пристое – Царев брод свързва общините Каолиново, Нови пазар, Каспичан и Шумен.

Приключи плановият ремонт по водопровода от яз. „Тича“ към Шумен (СНИМКИ)

Трасето е между двата първокласни пътя I-2 Русе – Шумен – Варна и I-7 Силистра – Шумен. Прогнозната стойност на поръчката е 33 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението е 80 календарни дни.

Необходимо е в техническия проект да бъде предвиден ремонт на връхната конструкция на съоръжението, усилване на греди, ремонт на каменна зидария, уширяване на моста с изграждане на втора пътна лента, тъй като в момента мостът е с една лента, подмяна на хидроизолацията, полагане на нова асфалтова настилка, подмяна на дилатационни фуги, изграждане на тротоарни блокове, монтаж на мантинели, парапети и подобряване на отводняването.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

След това ще се обявят тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители на необходимите ремонтни дейности и за строителен надзор.