Юридическият факултет на РУ навърши 20 г. Изпраща Юбилеен випуск от близо 100 абсолвенти
Юридическият факултет на РУ навърши 20 г. Изпраща Юбилеен випуск от близо 100 абсолвенти / Дарик радио - Русе

Юридическият факултет на Русенския университет стана на 20 г. На 1 юни изпраща 94-ма дипломирани юристи в Юбилейния си Випуск’2012. Сред тях са първенците с отличен успех Радостина Велизарова Ангелова, Александър Валентинов Стефанов, Стилиана Атанасова Монева, Елвира Владимирова Николова, Джемиле Ахмед Дервиш и Сергей Игорев Калинков.

На тържествената промоция в петък от 15.00 ч. в Аулата на Ректората деканът, проф. д-р Лъчезар Дачев, ще се обърне към абсолвентите с поздравително слово на латински език. Факултетното ръководство е поканило за празника си ректора на Русенския университет, проф. д.т.н. Христо Белоев, зам.-ректорите и деканите на факултетите, както и много гости. Сред тях са депутати от Русенския избирателен район, областни и общински ръководители, ръководители на съдебните институции, прокуратурата, адвокатската колегия, следствената служба, МВР и общественици.

Основан през 1993 г., русенският Юридически факултет обучава по регулираната магистърска специалност „Право“ и по акредитирани научни специалности в областта на правните науки за образователната и научна степен „доктор“. Той е първата българска академична структура, приета в Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA). От 1999 г. със съдействието на Американската асоциация на юристите факултетът въвежда и една от най-съвременните форми на обучение на бъдещите юристи – клиничното обучение. За работа в двете правни клиники – по семейно и наследствено право; и по административно право и процес - студентите се подбират с конкурс. Клиниките осигуряват безплатна юридическа помощ на деца и социално слаби граждани. Поради големия интерес към тях освен двете приемни в Русенския университет и в Община Русе, от 2005 г. клиниките имат приемна и в Община Бяла.

Факултетът работи в сътрудничество с университети в Германия, Румъния, Гърция, Полша, Чехия, Словения, Испания, Италия, Русия и Украйна. От основаването си до днес той е дал на региона и страната близо 1700 квалифицирани юристи.