/ iStock/Getty Images
Председателите на Общинския съвет в Русе в последните 29 години ще основат сдружение, съобщиха от Общината.

Сдружението ще подкрепя дейността на Общинския съвет и ще дава предложения в подкрепа на общината и хората от Русе, които имат желание да живеят и да се развиват в града.

Идеята за неговото създаване е била обсъдена на среща между председателите на Общинския съвет - Явор Димитров (1992 г. - 1995 г.), арх. Силвия Алексиева (1995 г. - 1999 г.), Искрен Веселинов (2003 г. - 2009 г.), засл. проф. Васил Пенчев (2009 г. - 2015 г.) и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев (2015 г. - 2019 г.), организирана от сегашния председател Иво Пазарджиев.
БТА