Умуват как да подобрят здравето ни
Умуват как да подобрят здравето ни / netinfo

Подобряването на здравното състояние на населението чрез провеждане на активни здравнопромотивни и  профилактични дейности ще бъде разисквано на заседание на областната комисия по здравеопазване свикана от областния управител Мария Димова.

Темата за безопасността на храните от животински произход е друг от акцентите в заседанието. Ще бъде представено действащото европейско и национално законодателство, което определя основните правила за работа на производителите на суровини и храни от животински произход.

Комисията ще се запознае с резултатите от регионално проучване на организираното подкрепително хранене на учениците от начална ученическа възраст в община Русе и взаимовръзката му с разпространението на социално-значими заболявания.