Д-р Кожухаров
Д-р Кожухаров / Дарик Русе
Комплексният онкологичен център в Русе започва реализацията на проект „Създаване на социално предприятие в КОЦ-Русе ЕООД”, съобщи управителят му д-р Камен Кожухаров. Основната цел на проекта е осигуряването на медицинско обслужване на пациенти с невъзможност за самостоятелно придвижване.

Увеличават се случаите на злокачествени новообразувания в Русе, Разград и Силистра

В рамките на проекта ще бъдат наети 12 безработни лица - 8 медицински сестри и 4 административни секретари. Приоритетно ще се вземат на работа младежи до 29 години, майки с деца до 5 г., които обаче имат нужната квалификация.

Заявления се приемат до 28 септември. Финансирането, в размер на 300 000 лв., е осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за предоставяне на БФП „Развитие на социалното предприемачество”.

С част от него ще бъдат закупени консумативи като инжекции, специална апаратура за ентерално хранене, декубитални дюшеци. Целта е пациентите, които са в тежко състояние и не могат да стигнат дори до болницата да бъдат обслужвани в домовете им, обясни д-р Кожухаров.

Продължителността на проекта е 1 година, но идеята е това да стане трайна услуга и да се самофинансира от КОЦ-Русе.