Финансовите инспектори продължават да ровят в дейността на Община Ветово

Община Ветово
Община Ветово
Мехмед Мехмед
94599
Мехмед Мехмед
  • Мехмед Мехмед
Продължават проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция в Община Ветово. Инспекторите проверяват провалената обществена поръчка  за асфалтиране на улици, която е на стойност 1 200 000 лв. Кметът Георги Георгиев  е проверяван и за източване на общинския бюджет чрез сключване на финансово необезпечен договор за ремонт , последван от неплащане и съдебно дело.
Миналата седмица в Окръжна прокуратура Русе бяха предадени доклади  за 21 нарушения на Закона за публичните финанси и Закона за обществените поръчки, общо за над 830 000 лв., които Агенцията за държавна финансова инспекция е установила в Община Ветово.
От тях е видно, че през 2016 г. са сключени договори за ремонти на сгради на детски градини, училища и читалища, като без да са одобрени от Общинския съвет, са поети ангажименти за разходи в размер на 331 826, 49 лв. Договорите са сключени в нарушение на Закона публичните финанси, защото разходите не са планирани в годишния бюджет на Община Ветово.
 

Мехмед Мехмед


В докладите също е видно, че  в Община Ветово са установени и три нарушения на Закона за обществените поръчки в размер на над 500 000 лв.
От Общинския съвет във Ветово изразиха за пореден път своето безпокойство от продължаващото противоправно поведение на кмета на Общината, изразяващо се в нарушения на Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки  и Закона за местното самоуправление и местната администрация.