ЦЗПЗ проведе обучителен семинар в Русе
ЦЗПЗ проведе обучителен семинар в Русе / снимка: www.sxc.hu

Дискримнацията, непозволената увреда и лечението в чужбина обсъждаха лекари, юристи и представители на неправителствени организации на пациенти и хора с увреждания от Северен централен район за планиране. През уикенда Русе беше домакин на обучителен семинар, организиран от Центъра за защита правата в здравеопазването /ЦЗПЗ/.

Обучението е по проект “Обществена и юридическа защита на правата на гражданите като пациенти” на Програма за подкрепа на неправителствените организации в България. В едногодишния проект на пациентската организация е заложено да се направят доклади, свързани със съдебните дела в сферата на здравеопазването. Проектът, който ще получи средства по  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, ще анализира и най-честите нарушения на правата на пациентите в България. Планирано е също с европейските пари да бъдат финансирани и 6 дела със широко обществено значение.

В рамките на форума в Русе адвокат Христина Николова разясни правните аспекти на лечението в чужбина. Юристът Полина Савова изнесе лекция за граждански искове за непозволена увреда. Анелия Чобанова презентира темата за дискриминацията в здравеопазването.

Обучителни семинари са предвидени и в останалите райони за планиране в страната.