/ iStock/Getty Images
На територията на Община Разград започва дезакаризация на тревните площи на обществени места, съобщиха от Общината.

Обявиха обществена поръчка за благоустрояване на пространството около спортна зала „Абритус”

Общата площ на подлежащите на третиране с препарати срещу кърлежи участъци е 260 дка.
Предвижда се пръскането да започне от жк „Орел“ и да приключи за седмица.

Дезакаризацията се извършва по договор на Община Разград с „Биоконтрол Корпорация“ЕООД. Общата стойност на договора е 17 893 лв., като той включва четири вида дейности: дезакаризация, дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Кметовете на седемте общини се обединиха около решение за изграждане на трета клетка на Регионално депо за отпадъци

Пръскането срещу кърлежи се извършва два пъти годишно - през пролетта и през есента
. То е свързано и с предварителна подготовка на зелените площи, в предходните дни те бяха окосени от служители на ОП“Паркстрой“.