/ Община Разград
Заместник-кметът на Община Разград Галина Георгиева и председателят на Общински съвет Надежда Радославова бяха гости в село Ушинци на тържество по случай 110 години от създаването на Народно читалище „Нов живот“ - 1909 г.

Община Разград

"Читалищата пазят традицията и духовността, Община Разград има специално отношение към тях и в момента ги дофинансира с идеята да ги подкрепя с мисъл за миналото и поглед към бъдещето", каза в поздрава си Галина Георгиева.

Разградско училище събра партньори от 6 държави по проект (СНИМКИ)

Надежда Радославова пожела да бъдат уважавани и да се отдава необходимото на читалищните дейци.

Община Разград

Читалището развива библиотечна дейност, както и богата художествено-творческа дейност, тя бе представена от секретаря на читалището Емилия Иванова.

Община Разград

Дякон Петър отслужи водосвет за здраве, след което започна концерт с участието на самодейни групи и изпълнители от читалището, както и от селата Ловско, Побит камък, Благоево и Ясеновец и от Дневен център „Подай ръка“.