/ Областна администрация-Разград
Само похвали получиха тазгодишните седмокласниции и техните учители на съвместна пресконференция на Областна администрация и Регионалното управление на образованието в Разград за представяне на резултатите от националното външно оценяване на седмокласниците.

Тазгодишните разградски седмокласници - почти в Топ 10 по математика
Областна администрация-Разград

В нея участваха Областният управител Гюнай Хюсмен, неговата заместничка Нурие Црънгалова, началникът на РУО Ангел Петков, експерти от РУО. От презентацията, изготвена от експерта по БЕЛ Ивелина Николова и експерта по математика Атанас Дончев, стана ясно, че тазгодишните седмокласници от Разградска област са на 16-то място в страната на изпита по БЕЛ и на 12-то място по математика.

Тазгодишните разградски седмокласници - почти в Топ 10 по математика
Областна администрация-Разград

Миналата година са били съответно на 19-то и 23-то. Точките, които са получени, са близо до средните за страната 48,61 т. по БЕЛ при средно за страната 53,06 и 29,66 при средно 33,62 точки за страната. Има няколко училища, които са с резултати над средните за страната, по БЕЛ това са: ОУ“Васил Левски“-Разград, ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, ОУ“Н.Икономов“-Разград, СУ“Христо Ботев“-Кубрат, ОУ“Ив.С.Тургенев“-Разград, ОУ“Отец Паисий“-Подайва, ОУ“Хр.Ботев“-Исперих, ОУ“В.Левски“-Сушево, СУ“Св.св. Кирил и Методий“-Завет, СУ“Св.св. Кирил и Методий“-Самуил.

Тазгодишните разградски седмокласници - почти в Топ 10 по математика
Областна администрация-Разград

По математика с резултати над средните за страната са учениците от: ОУ“Васил Левски“-Разград, СУ“Св.св. Кирил и Методий“-Завет, ОУ“Никола Икономов“-Разград, ОУ“Христо Ботев“-Исперих, ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград. Няма ученик с максималния брой точки - 100, в страната са общо 16, но в региона има три деца с 99,5 точки.

По математика има едно дете със 100 точки, то е от ОУ“Н.Икономов“-Разград, още три са близо до максималния брой – те са от ОУ“Васил Левски“-Разград и ОУ“Н.Икономов“-Разград.

Тазгодишните разградски седмокласници - почти в Топ 10 по математика
Областна администрация-Разград

По-малко спрямо миналата година са децата с точки за оценка „слаб“ - 12%, били са 18%. По български език децата се затрудняват с граматиката, синтактичната синонимия и тълкуването на текст, а се справят добре с намиране на информация в текст, лексикология и разпознаване на факти от художествен текст.

о математика затрудненията са във връзка с: вероятност на случайно събитие, еднакви триъгълници, моделиране с числови изрази, разчитане на данни, задачи с практическо приложение на наученото, а успешно се справят седмокласниците с: намиране на корен на уравнение, решение на неравенство, прилагане на заучен алгоритъм, формули за съкратено умножение.

Тазгодишните разградски седмокласници - почти в Топ 10 по математика
Областна администрация-Разград

Г-н Хюсмен бе впечатлен от финала на презентацията, който задава бъдеще, показва желание за развитие. В рубриката „А сега накъде“ се извеждат приоритети, свързани с подобряване и задълбочаване  на методическа подготовка от РУО, анализи на регионално и училищно равнище с акцент, върху училищата, които се нуждаят от повече работа и усъвършенстване, обучения на учители да създават и оценяват въпроси, които проверяват уменията на учениците, осигуряване на образователни ресурси, ориентирани към придобиване на умения, обмяна на опит между училищата от региона по отношение на прилагане на добри практики и ефективни методи.

„Фрапиращо добри са постиженията от НВО тази година, виждам, че дават резултати усилията на правителството и РУО през последните години и Разградска област и върви напред в образователната сфера. РУО и началникът на институцията Ангел Петков имат моята пълна подкрепа в тази насока. Образованието е и мой личен приоритет.", увери г-н Хюсмен.

Началникът на РУО призова в коментари на резултати от различни изпити да не се вменява вина на децата и учителите, а да се отчете и оцени техният труд. „Това са нашите деца, и нашите учители, те се стараят в усилията си за по-добро представяне“ - допълни г-н Хюсмен.

По думите му, основна цел на обсъждането на резултати от изпити е да се насочи вниманието на училищните директори да са по-осторожни и да правят анализи, които да водят до подобряването на представянето на региона в национален план.

На 2 и 3 септември всеки от училищните директори на средни училища ще представи в РУО анализ на резултатите в неговото учебно заведение, съобщи началникът на РУО-Разград Ангел Петков.

Той коментира също, че подобряването на материално-техническата база в учебните заведения е значително и е предпоставка за по-пълноценна работа на учителите. Само през последните години в училищата в Разградско са вложени 14 милиона лева за подобряване на материално-техническата база и предстоят още подобни инвестиции - информира Петков.