/ Радка Минчева
Още 46 минути празни приказки за миризмите, отложиха наредбата за опазване на околната среда
99804
Още 46 минути празни приказки за миризмите, отложиха наредбата за опазване на околната среда
  • Още 46 минути празни приказки за миризмите, отложиха наредбата за опазване на околната среда
Още 46 минути приказки за това как ще се преодолеят неприятните миризми над Разград на сесията на Общински съвет-Разград. Целите, разбира се, бяха благородни – генерално и регламентирано решаване на проблема с приемане на Наредба №30 за опазване на околната среда на територията на община Разград.
 

Още 46 минути празни приказки за миризмите, отложиха наредбата за опазване на околната среда
Радка Минчева


Нормативният документ бе предложен от съветника от „Кауза Разград“ Божинел Христов. На две от комисиите преди сесията докладната бе одобрена, но на третата – по законност - съветниците решиха да бъде отложена и обсъдена отново след приемането на Закон за чистотата на атмосферния въздух.

Екоинспекцията наложи санкции на четири фирми

Вносителят уж се съгласи с това, но днес надълго и нашироко представи проекта си. Имаше и въпроси от неговия колега по политическа група и съсед по банка Калоян Монев относно една от клаузите в проектонаредбата.

Тя е свързана със задължение за физическите и юридически лиза с производствена дейност, „която може да генерира съществена промяна на състоянието на компоненти на околната среда или осъществява дейности с повишена опасност и са източници на емисии в атмосферния въздух на територията на общината“.
 

Още 46 минути празни приказки за миризмите, отложиха наредбата за опазване на околната среда
Радка Минчева


Според Наредба №30 всички заподозрени замърсители са длъжни да монтират, поддържат и търпят на територията си дистанционни измервателни уреди /сензори/ за ежедневен мониторинг на качеството на въздуха.

Предвижда се информацията от сензорите да се въвежда и обработва в единна информационна електронна система за ежедневен мониторинг на качеството и състава на атмосферния въздух, която е собственост на Община Разград.

Информацията от системата е публична, безплатна и достъпна през интернет страницата на Община Разград - е предвидено в проекта. Тази идея доста наподобява предложението на Областния управител Гюнай Хюсмен, който убеди ръководствата на три големи предприятия да осигурят част от финансирането за подобна система, която да отчита състоянието на въздуха в 5 точки на обществени места.

Солидни глоби за „Биовет“ и “Водоснабдяване-Дунав“, общо над 150 000 лева

Предложението бе представено на местната управа през април, но и до днес не е стигнало до сесия. Божинел Христов го спомена в коментара си, но с критична нотка, тъй като според него там не се спазвал принципа на еврозаконодателството „замърсителят плаща“,  не уточни обаче не са ли поставени повече фирми в ситуацията да плащат за сензори без да е установено, че са нарушители според неговата Наредба.

Въпроси към вносителя имаше и Митко Ханчев от Реформаторския блок, който попита защо в подзаконовия документ са предвидени по-високи санкции, отколкото в законите от тази сфера, Христов откри законова клауза, която изтъкна като обосновка, но стана ясно, че към нея се прибяга по изключение след предложение на кмет до министър и съответно положителна санкция от централната изпълнителна власт.

Съветниците установиха и още необходимости от юридически корекции по проектонаредбата. Че тази докладна нямаше да се обсъжда на сесия, пръв се сети Иво Димитров от Реформаторския блок.

Аргументите му, че е по-добре първо да се приеме закона, който е между първо и второ четене, се приеха от останалите общински съветници и бе гласувано единодушно отлагането на тази докладна. Така минаха 46 минути без да се вземе решение с положителни последствия за населението на община Разград.

А сесията започна с дежурното вече изказване на Маньо Манев, който бе кратък, но изчерпателен, обхващайки множество актуални според него проблеми. С тревога той запита кмета Василев защо Разград се обезлюдява и е мръсен, алармира, че наближава пета национална катастрофа, четвъртата била при Жан Виденов, освен това изрази притеснение за своите хора (вероятно от партия „Нова демокрация“) от Ясеновец, за които получил информация, че са заплашвани от хора на ГЕРБ.

Манев направи преглед на местния печат, поиска също така оставката на шефа на „Водоснабдяване-Дунав“ заради искането му да се вдигне цената на водата. Присъстващите с усмивка приеха изявлението, насериозно взе една част от него само кметът д-р Валентин Василев, но като областен лидер на управляващата партия - заяви, че ще обмисли дали да не подаде сигнал в прокуратурата относно невярното твърдение за заплахи в Ясеновец.

Сесията днес се крепеше на доста крехко мнозинство от точните 17 гласа „за“. За една от докладните то се поразпадна по технически причини и тя не мина. Без дискусии се стигна до уж рутинно гласуване на извършени корекции по бюджета на община Разград през третото тримесечие, гласовете „за“ обаче се оказаха 16, един от съветниците не успял да гласува, поискано бе прегласуване, обаче гласовете пак останаха 16, тъй като друг от очакваното мнозинство не успял да натисне копчето.

Тъй като няма процедура за трето гласуване, докладната остана неодобрена, а от групата на ГЕРБ поискаха почивка преди гласуването на следващата докладна. Инструктажът мина добре и следващата докладна, която също бе бюджетна - изменение на бюджета за 2018 г. – мина гладко със 17 “за“. Любопитно и при двете докладни бе поведението на групата на ДПС, чиито съветници бяха по местата си, но не взеха участие нито в обсъждането, нито в гласуването.
Чуйте още от прикачения звуков файл.