/ screenshot/google
Млади еколози от област Разград представиха на онлайн регионален форум своите идеи за опазването на планетата Земя.

В изявата на тема "Да помогнем на Земята сега, за да й се радват бъдещите поколения" със свои презентации се включили ученици от 12 образователни институции в девет населени места в областта.

Те са акцентирали на глобалните екологични проблеми и последствията, които имат те върху хората и околна среда и как да допринесат за смекчаването на последствията.

В презентациите си децата представили свои природозащитни проекти, апелирали към разделно събиране на отпадъците и тяхното рециклиране, да се пазят водите и околната среда чисти.

В разработките си учениците насочили вниманието и към проблемите с глобалното затопляне, с вредата на изхвърляне на старите батерии в природата, замърсяването на въздуха, изсичането на гори

За положения труд екипите ще бъдат възнаградени с грамоти и предметни награди, осигурени от организаторите на екологичния форум-Регионалното управление на образованието и ЦПЛР - Център за ученическо техническо и научно творчество.
 
БТА